Tomáš Krsek

Tomáš Krsek vystudoval Ekonomickou fakultu na Západočeské universitě. Po studiích pracoval jako makléř a po dvou letech nastoupil do Škody Plzeň na pozici asistenta finančního ředitele. Postupně se propracovával na vedoucí pozice. Nejprve se v roce 1996 stal vedoucím projektového financování ve Škoda Steel a v roce 1999 povýšil na finančního ředitele celé Škody. V té době se podílel na oborové transformaci podniku a tím i jeho záchrany.  V nově vzniklé společnosti Škoda Holding zastával několik vedoucích funkcí až po generálního ředitele a předsedu představenstva, kterým se stal v roce 2009. O rok později se stal předsedou představenstva dceřiné společnosti Škoda Transportation, kterou také společně s dalšími investory odkoupil.

V dalším roce založil Tomáš Krsek se svou ženou Martinou nadaci na podporu českých studentů na zahraničních universitách, Krsek Foundation.

Krsek Foundation je nadace na podporu nadaných českých studentů studujících na prestižních zahraničních universitách. Nadaci založil Tomáš Krsek, spolumajitel Škody Transportation a předseda jejího představenstva, spolu se svou ženou Martinou v roce 2011.